Kwaliteit

Dagelijks aandacht voor kwaliteit

Fysiotherapie en Haptotherapie de Basis is scherp op het leveren van een dienstverlening van hoge kwaliteit. Onze fysiotherapeuten zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Samenwerking met zorgverzekeraars

Wij voldoen aan de hoogste eisen die de zorgverzekeraars stellen op het gebied van kwaliteit en doelmatig werken. De praktijk werkt samen met alle zorgverzekeraars.

Tevredenheid

Tevredenheid toetsen wij om onze zorg verder te verbeteren. Na een behandelperiode zullen we je, met je toestemming, per e-mail uitnodigen voor het invullen van een tevredenheidonderzoek.

Mocht je ondanks onze goede zorgen niet tevreden zijn dan horen we dit graag.

Onze praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF.

Privacy

Als je bij ons onder behandeling bent, nemen wij kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Wij gaan zorgvuldig om met deze informatie. Je privacy is gewaarborgd door middel van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de AVG.

AVG
Vanaf 25 mei 2018 geldt ook voor onze praktijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hiervoor hebben wij een privacyreglement opgesteld. Dit reglement ligt ter inzage in onze praktijk en vind je hier op de website.

Geheimhoudingsplicht
De fysiotherapeut/ haptotherapeut heeft geheimhoudingsplicht en zal geen namen en gegevens doorgeven aan derden zonder je toestemming. Indien nodig kan een dossier anoniem besproken worden met een collega.

Behandelruimte
De behandelruimte wordt bij afwezigheid altijd afgesloten. Het gebouw is beveiligd met een alarmsysteem. Vanuit de beroepsvereniging worden eisen gesteld aan de behandelruimte en inrichting om de privacy te waarborgen. Wij voldoen aan deze eisen.

Uitwisselen gegevens
Door het tekenen van de behandelovereenkomst, ga je akkoord met het uitwisselen van gegevens met betrokkenen zoals bijvoorbeeld huisarts of specialist. Indien dit gewenst is, overleggen we dit met jou.

Scroll naar boven